Ken Wilbers teori om de 4 kvadranter er en meget praktisk og jordnær model til både at forstå spiritualitet og arbejde med spirituel udvikling på en meget holistisk og komplet måde.

Først vil jeg her kort give et overblik over modellen, og derefter vil jeg give nogle eksempler på, hvordan vi kan bruge Wilber's teori til at sikre os, at vi udfolder vores spirituelle liv og arbejder med spirituel udvikling på en balanceret måde.

Wilbers 4 vinkler på livet handler om følgende:

1. Kvadrant: Den subjektive og æstetiske vinkel på livet

Jeg og mig 1. person ental

Forholdet til "Mig", dvs. en bevidst forholden sig til, hvad "Jeg" tænker, føler, mærker, har brug for, og hvad der er værdigt, smukt og æstetisk for mig. Jeg er her i kontakt med mig selv.

2. Kvadrant: den sociale og moralske vinkel på livet

Vi og os 2. person flertal

Forholdet mellem "Os", "dig og mig", dvs. et personligt forhold, hvor "Vi" indlever os i og forholder os til "hinanden". Vi taler her med hinanden, svinger godt sammen, resonerer med hinanden, gør ting sammen osv.

3. Kvadrant: Den objektive og videnskabelige vinkel på livet

Ham, hende, den det 3. person ental

Forholdet til "Det/den" eller "Hun/hende, "han/ham", dvs. et "3. persons-forhold", hvor "vedkommende" forholder sig til en genstand, et fænomen eller en person på en mere fjern, udenforstående eller i nogle tilfælde neutral eller videnskabelig måde. Man taler her om den anden eller om sig selv i tredje person.

4. Kvadrant: Det kollektive og samfundsmæssige perspektiv på livet

Dem, de, deres 3. person flertal

Forholdet til "Dem", "De andre" etc., altså endnu større perspektiv på "andre", "folk", "samfundet", "kulturen", "de politiske" forhold osv., dvs. hvor "folk" forholder sig til noget udenfor sig selv i flertalsform eller som noget større kollektivt.

En firkantet forståelse af tilværelsen


Ken Wilber illustrerer de fire måder at forholde sig på som fire "kvadranter", hvor 1 og 2 er den personlige, interne side, og 3 og 4 er den mere upersonlige og eksterne side.
1 og 3 er entals-forhold, mens 2 og 4 er flertals-forhold. Se figuren.


1) Jeg - Mig
3) Han - hun, Det/den
2) Vi - Os
4) "De - Dem", ""

Derfor refererer Wilber typisk til de 4 kvadranter som:

1. Kvadrant: Upper left,
2. Kvadrant: Lower left,
3. Kvadrant: Upper right,
4. Kvadrant: Lower right.

Praktisk anvendelse af Wilber's kvadranter i forhold til spiritualitet

Hvordan er balancen mellem de 4 kvadranter i forhold til dit spirituelle liv?

4. Kvadrant:
Er dit spirituelle liv begrænset til et medlemskab af folkekirken, som du så i øvrigt kun kommer i til barnedåb, bryllup, begravelse eller den årlige julegudstjeneste?

3. Kvadrant:
Er spiritualitet noget du interesserer dig for på et mere filosofisk, videnskabeligt eller teoretisk plan?

Har du et psykisk "landkort", som du kan bruge til at orientere dig i den spirituelle dimension af tilværelsen og til at forstå de fænomener og faser, som en spirituel udviklingsproces indebærer?

2. Kvadrant:
Er spiritualitet noget socialt, hvor du indgår i en eller anden form for spirituelt fællesskab med andre?
Mediterer du sammen med andre, er du en del af en menighed eller et trosamfund, eller er spiritualitet noget, du har sammen med din kæreste eller familie?

Har du et personligt forhold til en spirituel mentor, til en religiøs skikkelse som Jesus, Buddha, Muhammed eller Moses, eller har du en oplevelse af et personligt forhold til Gud eller det guddommelige, hvor du oplever at være i direkte kontakt med det, der er spirituelt for dig?

1. Kvadrant:
Er din spiritualitet noget, du oplever inde i dig i form af meditative, bevidsthedsmæssige, religiøse eller andre subjektive oplevelser?

Gør du dig dine egne spirituelle erfaringer f.eks. gennem meditation, ritualer, yoga, kontemplativ bøn eller en anden form for spirituel praksis?

Udvikler du dig i spirituel forstand?

Ole Vadum DAhl

Kategorier

Sider

 • Integral filosofi
 • - De 5 integrale elementer
 • - 4 perspektiver på livet
 • - De basale tilstande
 • - Udviklingsstadier/niveauer
 • - Udviklingsområder
 • - Typer og udvikling
 • Integral livspraksis
 • - Krop og energi
 • - Følelser og skygge
 • - Tanker og sind
 • - Værdier og åndelighed
 • Integrale fagområder
 • - Integral psykoterapi
 • - Integral coaching
 • - Integral psykologi
 • - Integral spiritualitet
Integral Spiritualitet